Organisatie

Sinds 2001 vindt er elk jaar een herdenkingsconcert plaats in Het Concertgebouw van Amsterdam, georganiseerd door de Stichting 4 Mei Concert. Vanaf 2008 is dit aangevuld met een jaarlijks een jongerenprogramma op scholen in het voortgezet onderwijs, mede mogelijk gemaakt door het Veteraneninstituut.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting 4 mei Concert is onafhankelijk, met twee leden qualitate qua. Dit zijn de directeur van Het Concertgebouw, vanwege de locatie, en een partner van Podium, Bureau voor Educatieve Communicatie. Podium verzorgt het jongerenprogramma dat onlosmakelijk met het 4 mei Concert is verbonden.

Bestuursleden
Ph. van Tijn (voorzitter)
S. Reinink (secretaris/directeur Concertgebouw)
Y. van Harten (penningmeester/projectleider Podium)
J. Schaart
D. de Boef
C. Davidson
S. Verster

Doneren
De Stichting 4 mei Concert heeft beschikking over een minimaal budget en ontvangt geen subsidie. Zij wordt gesteund door een behoorlijk aantal instellingen en bedrijven, die elk een relatief bescheiden bedrag voteren - vaak voor tenminste drie jaar - waardoor de stichting op een breed draagvlak steunt.

Wilt u zien welke organisaties ons steunen of zelf graag meedoen? Bekijk dan hier de mogelijkheden.